• Banner
  • banner3
  • banner4
  • banner5
  • banner2
  • banner7
  • banner8
  • banner9
  • banner10
  • banner6

Een workshop krachtschild is een heerlijke mix van creativiteit en spiritualiteit. Het is een vreugdevol proces in het maken van een persoonlijk schild. Vanuit verbinding met jezelf en je/de natuur mag je middels een meditatie bij aanvang je ‘medicijn en/of visioen’ voor het schild ontvangen. In de verbondenheid van de groep neem je alle tijd om op jouw, geheel eigen-wijze, je schild te beschilderen en te creëren.

De ervaring leert dat een ieder in deze sfeer in staat is zijn of haar onuitputtelijke bron van creativiteit aan te boren en te genieten van het proces dat daaruit ontspruit. Voorts houdt je er een persoonlijk bezield schild aan over vanwaaruit je veel kracht kunt putten!


Een krachtschild vormde voor de Indianen een visitekaartje en tevens krijgsschild waarop symbolen, dieren, of ander ‘medicijn’ stonden afgebeeld die belangrijk waren voor de persoon in kwestie. Dit betroffen boodschappen uit de geesteswereld die ontvangen werden middels visioenen en dromen. Er was een (dieren)dromer die de dromen en visioenen ontving, de schilden maakte en beschilderde met de (dieren)kracht en daarmee vormden ze een bezielde en vereeuwigde kracht voor de eigenaar.

Vandaag de dag maak jij dus je eigen schild en zowel het proces van het maken als het schild zelf, verdienen alle eerbied. Jouw schild is jouw visioen, waarbinnen jij je beweegt en de ontwerpen op je schild broeden jouw visioen uit. Dat wordt ‘het zwevende ei binnen het dromen’ genoemd; het zwevende ei moet naar het nest worden gebracht en dat nest is jouw schild. Een ander aspect van het schild is dat het datgene weerspiegelt waar je niet over beschikt maar wat je juist nodig hebt of wilt leren in je leven; bijvoorbeeld de kracht van de Adelaar met zijn inzicht en overzicht, of de serene kracht van het Hert met haar zachtheid en mededogen. Uit die krachten kun je putten door ze te vereeuwigen op je schild.

De schilden worden vervaardigd van in hoofdzaak natuurlijke materialen; een stuk leer waarop het medicijn wordt geschilderd, welke bevestigd wordt in een rondgebogen wilgentak. Aan het schild worden allerlei natuurlijke materialen als veren, stenen, schelpen, botten e.d. gehangen.


Alle materialen zijn aanwezig maar is het waardevol als je persoonlijke voorwerpen of materialen uit de natuur meeneemt.

 

De workshops krachtschild kunnen ook op aanvraag worden gegeven. Ze vormen een feest van inspiratie, herkenning en verbinding waarbij te denken valt aan bijvoorbeeld een vriendinnengroep, personeelsuitje, familiefeestje etcetera.

 

Prijs voor deelname aan de workshop bedraagt € 65,00 p.p. inclusief de basismaterialen en soep voor lunch.

Info tel. 06 40113729

 


 

 workshop 007.jpg bewerkt

Bewaren